کرکی آبی ۳ تن

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهکرکی آبی ۳ تن - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
کرکی آبی

کرکی آبی ۳ تن

این دستگاه در خط فرآوری پسته جهت پوست کردن پسته های کال ونارس مورد استفاده قرار میگیرد.

جهت دیدن کرکی آبی۱تن و کرکی آبی۲تن روی لینک مورد نظر کلیلک نمایید.

کرکی آبی ۳ تن