کرکی آبی ۲ تن

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهکرکی آبی ۲ تن - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
کرکی آبی

کرکی آبی ۲ تن

این دستگاه در خط فرآوری پسته جهت پوست کردن پسته های کال ونارس مورد استفاده قرار میگیرد.

جهت دیدن کرکی آبی ۱تن وکرکی آبی۳تن روی لینک مورد نظر کلیلک نمایید.

کرکی آبی ۲ تن