کرکی آبی ۱ تن

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهکرکی آبی ۱ تن - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
کرکی آبی

کرکی آبی ۱ تن

این دستگاه در خط فرآوری پسته جهت پوست کردن پسته های کال ونارس مورد استفاده قرار میگیرد.

جهت دیدن کرکی آبی ۲تن و کرکی آبی ۳تن روی لینک مورد نظر کلیلک نمایید.

کرکی آبی ۱ تن