پسته پوست کن ساده

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهپسته پوست کن ساده - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
پوست کن پسته

پسته پوست کن ساده

دستگاه پوست کن پسته کار پوست کردن پسته ی تر و جداسازی خوشه بدون ضایعات با قابلیت تنظیم میزان پوست کنی را به عهده دارد.

این دستگاه به کمک توپی داخلی خود پسته ها را بدون آسیب رساندن به مغز پسته پوست میکند.

جهت دیدن پسته پوست کن دوتوپی روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

پسته پوست کن ساده