توار بالابر تیپ ۲

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهتوار بالابر تیپ ۲ - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
دی ۱۰, ۱۳۹۹ علی کرمی زاده

توار بالابر تیپ ۲