واگن پسته پاش ۴ چرخ

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهواگن پسته پاش ۴ چرخ - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
واگن پسته پاش

واگن پسته پاش ۴ چرخ

برای حمل پسته در خط فرآوری استفاده میشود.این واگن ها جهت سهولت دارای مکانیزم تخلیه دستی پسته می باشند.

جهت دیدن انواع واگن ها از جمله واگن پسته پاش بزرگ و واگن پسته پاش کوچک روی لینک کورد نظر کلیک نمایید

واگن پسته پاش ۴ چرخ