واگن پسته پاش کوچک

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهواگن پسته پاش کوچک - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
واگن پسته پاش

واگن پسته پاش کوچک

برای حمل پسته در خط فرآوری استفاده میشود.این واگن ها جهت سهولت دارای مکانیزم تخلیه دستی پسته می باشند.

جهت دیدن واگن پسته پاش ۴چرخ و واگن پسته پاش بزرگ روی لینک مورد نظر کلیک نمایید

واگن پسته پاش کوچک