هیتر با فن کولری

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستههیتر با فن کولری - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
خشک کن پسته

هیتر با فن کولری

جهت خشک نمودن پسته و حبوبات مورد استفاده قرار می گیرد و در ابعاد مختلف قابل تولید است.

جهت دیدن هیتر بافن پنکه ای روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

 

هیتر با فن کولری