نوار تست پسته ۴ متری

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهنوار تست پسته ۴ متری - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
نوار تست پسته

نوار تست پسته ۴ متری

این دستگاه جهت استفاده در خط فرآوری پسته تر وخشک مورد استفاده قرار میگیرد پسته های نامرغوب واجسام خارجی توسط افرادی که دوطرف دستگاه قرار دارند جمع آوری میگردد.طول دستگاه در اندازه های مختلف و طبق سفارش ساخته میشود.

جهت دیدن نوارتست ۶متری روی لینک مورد نظر کلیلک نمایید.

نوار تست پسته ۴ متری