نوار-بالابر-تیپ۲

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهنوار-بالابر-تیپ۲ - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
مرداد ۲۹, ۱۳۹۶ سید مرتضی مهدوی

نوار-بالابر-تیپ۲

نوار-بالابر-تیپ2

نوار-بالابر-تیپ۲