نوار-بالابر-تیپ-۲

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهنوار-بالابر-تیپ-۲ - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
مرداد ۲۹, ۱۳۹۶ سید مرتضی مهدوی

نوار-بالابر-تیپ-۲

نوار-بالابر-تیپ-2

نوار-بالابر-تیپ-۲