نخاله گیرپسته

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهنخاله گیرپسته - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
نخاله گیر پسته

نخاله گیرپسته

از این دستگاه به منظور شست و شو نخاله (ضایعات پوست پسته) که از دستگاه پوست کن هنوز داخل خط فراوری باقی مانده است و هم چنین آخرین مرحله پوست کردن پسته در خط فراوری پسته نیز محسوب میشود.

این دستگاه به ۲ صورت قابل سفارش سازی است:

۱- استفاده پیچ با الیاژ مخصوص روی توپی که با پیچ چرخ پوست کن متفاوت است.

۲- استفاده از ورق های کوچک  ۲در ۲ سانت استیل با چینش خاص روی توپی  قرار می گیرند.

تیم مهندسی ما به شکلی دستگاه را طراحی کرده اند که با وجود پیچ و ورق استیل در این مرحله اسیبی به پسته وارد نمی شود.

نخاله گیرپسته