غربال نواری پسته

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهغربال نواری پسته - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
غربال پسته

غربال نواری پسته

این دستگاه در ترمینال های پسته خشک مورد استفاده قرار میگیرد و پسته ها را به صورت خطی از درشت به ریز غربال میکند.

دارای پنج خروجی و در سه مدل غربال نواری،ساده و تک سینی(باقابلیت تعویض)تولید میشود.

جهت دیدن غربال ساده روی لینک مورد نظر کلیلک نمایید.

غربال نواری پسته