غربال ساده پسته

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهغربال ساده پسته - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
غربال پسته

غربال ساده پسته

این دستگاه در ترمینال های پسته خشک مورد استفاده قرار میگیرد و پسته ها را به صورت خطی از درشت به ریز غربال میکند.

دارای پنج خروجی و در سه مدل غربال نواری،ساده و تک سینی(باقابلیت تعویض)تولید میشود.

جهت دیدن غربال نواری روی لینک مورد نظر کلیلک نمایید.

غربال ساده پسته