رطوبت گیر هیتر جدا

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهرطوبت گیر هیتر جدا - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
رطوبت گیر پسته

رطوبت گیر هیتر جدا

پسته پس از عبور از دستگاه شستشو و حوض آبی جهت رطوبت گیری وارد این دستگاه می شود.بر اثر دمیده شدن هوای گرم به داخل پسته ها و در طی عبور ازاین دستگاه رطوبت پسته ها تا حزیادی گرفته می شود هوای گرم مورد نیاز توسط یک دستگاه هیتر که ظرفیت حرارتی آن با توجه به طول وعرض دستگاه متغییر است تامین می شود.پسته ها ضمن عبور از این دستگاه تا حد زیادی خندان تر می شوند و در نتیجه از روئت بهتری برخوردار می گردند پسته ها دراین دستگاه بطور کامل بهم میخورند و در طول مسیر با سطح تمام استنلس استیل در تماس می باشند.

طول وعرض دستگاه طبق سفارش متفاوت است.

رطوبت گیر هیتر جدا