دستگاه پسته پوست کن دو توپی

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهدستگاه پسته پوست کن دو توپی - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
پوست کن پسته

دستگاه پسته پوست کن دو توپی

دستگاه پوست کن پسته کار پوست کردن پسته ی تر و جداسازی خوشه بدون ضایعات با قابلیت تنظیم میزان پوست کنی را به عهده دارد.

این دستگاه به کمک توپی داخلی خود پسته ها را بدون آسیب رساندن به مغز پسته پوست میکند.

جهت دیدن پسته پوست کن ساده روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

دستگاه پسته پوست کن دو توپی