حوض شست و شو تیپ ۲

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهحوض شست و شو تیپ ۲ - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
حوض تفکیک و شستشوی پسته

حوض شست و شو تیپ ۲

این دستگاه توسط آب عمل جداسازی پسته های سبک را از سنگین انجام میدهد.

جهت دیدن حوض شستشوی ساده و حوض شستشوی تیپ۱ و حوض شستشوی تمام خطی روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.

 

حوض شست و شو تیپ ۲