تماس باما

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته تماس باما - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته

تماس باما

رفسنجان، بلوار زائر، ميدان امام رضا، سه راه عباس آباد حاجی، صنايع فلزی اخوان

تلفن: ۳۴۲۵۰۰۶۶-۰۳۴

فكس: ۳۴۲۵۲۷۳۰-۰۳۴