قیمت پسته

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهقیمت پسته - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
شهریور ۱۴, ۱۳۹۶ سید مرتضی مهدوی

قیمت پسته

قیمت پسته سال ۹۵ در رفسنجان

نوع پسته
قیمت خرید از کشاورز هرکیلوگرم(تومان)
قیمت فروش جزئی هرکیلوگرم(تومان)
قیمت فروش عمده هرکیلوگرم(تومان)
پسته اکبری انس ۲۲-۲۰ ۱۴۰۰۰ ۴۳۰۰۰ ۴۲۰۰۰
پسته اکبری انس ۲۴-۲۲ ۳۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰
پسته اکبری انس ۲۶-۲۴ ۳۷۰۰۰ ۳۹۰۰۰ ۳۸۰۰۰
پسته اکبری انس ۲۸-۲۶ ۳۵۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۳۶۰۰۰
مغز پسته اکبری ۵۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰
پسته کله قوچی انس۲۲-۲۰ ۳۶۰۰۰ ۳۸۰۰۰ ۳۷۰۰۰
پسته کله قوچی انس ۲۴-۲۲ ۳۴۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۵۰۰۰
پسته کله قوچی انس۲۶-۲۴ ۳۳۵۰۰ ۳۵۵۰۰ ۳۴۵۰۰
پسته کله قوچی انس ۲۸-۲۶ ۳۳۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ۳۴۰۰۰
مغز پسته کله قوچی ۵۳۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۵۶۰۰۰
پسته فندقی انس ۳۰-۲۸ ۳۱۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۳۲۰۰۰
پسته فندقی انس ۳۲-۳۰ ۳۰۵۰۰ ۳۲۵۰۰ ۳۱۵۰۰
پسته فندقی انس ۳۴-۳۲ ۳۰۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۳۱۰۰۰
پسته احمدآقایی انس ۲۶-۲۴ ۳۵۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۳۶۰۰۰
پسته احمد آقای انس ۲۸-۲۶ ۳۴۵۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۵۰۰۰
پسته احمد اقایی انس ۳۰-۲۸ ۳۳۵۰۰ ۳۵۵۰۰ ۳۴۵۰۰
×

سلام

× چگونه می‌تونم به شما کمک کنم؟