نوار-بالابر-تیپ۱

تجهیزات و ماشین آلات فراوری پستهنوار-بالابر-تیپ۱ - تجهیزات و ماشین آلات فراوری پسته
مرداد ۲۹, ۱۳۹۶ karami

نوار-بالابر-تیپ۱

نوار-بالابر-تیپ1

نوار-بالابر-تیپ۱